Nebankové hypotéky dočasne pozastavené

Nebankové hypotéky – Ako postupovať

Aký je postup vybavenia nebankovej hypotéky? Kedy by ste mali začať myslieť na vybavovanie hypotéky? Kedy začať riešiť prípadné ťažkosti so splácaním svojich záväzkov? Na čo si pri vybavovaní nebankovej hypotéky dať pozor? Ako postupovať, aby ste docielili najnižšie náklady a našli bezpečné a optimálne riešenie?

Hypotéka na nákup alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti

Pri vybavovaní nebankovej hypotéky na nákup alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti je postup totožný s vybavovaním bankovej hypotéky. Pre návod kliknite tu.

Hypotéka na konsolidáciu nevýhodných pôžičiek a úverov a riešenie exekúcií

Kedy začať vybavovať

 • V prípadných hroziacich problémoch so splácaním záväzkov platí ako vždy pravidlo prevencie. Ak cítite, že sa môže reálne vyskytnúť akékoľvek ťažkosti, vyplatí sa jednať s predstihom. Pri včasnom podchytení problému môže existovať reálna šanca na získanie úveru za veľmi výhodných podmienok, teda predovšetkým nízkej úrokovej sadzby a iných nákladov, pričom mnohokrát je riešením aj štandardná banková hypotéka.
 • Pokiaľ ste sa už ocitli v situácii, kedy sú Vaše záväzky po splatnosti, kedy hrozí alebo už je uvalená exekúciu na Váš majetok, pristúpte bezodkladne k riešeniu problému a vyhľadajte odbornú pomoc.

Na čo si dať pozor

 • Profesionálny poradca, ktorý sa špecializuje na problémy so splácaním, by mal navrhovať len také riešenia, ktoré budú pre klienta dlhodobé, komplexné, bezpečné a v konečnom dôsledku riešiace celý problém.
 • Nevhodne zvolený poradca alebo úverová spoločnosť môžu znamenať krátkodobý efekt poskytujúci klientovi len vyriešenie momentálnej situácie, pričom výsledok môže v dlhšom horizonte situáciu zhoršiť.

Ako postupovať
Na samotnom začiatku uskutočnite rekapituláciu svojich príjmov a výdavkov, majetku a záväzkov:

 • Príjmy:
  • Čisté príjmy svoje vlastné – preukázateľné aj ostatné, pravidelné i reálne očakávané jednorazové
  • Čisté príjmy ostatných členov domácnosti a rodinných príslušníkov
 • Výdavky:
  • Nevyhnutné mesačné výdavky na bežný chod Vašej domácnosti
  • Prehľad mesačných splátok, ktoré Vaše súčasné finančné záväzky vyžadujú
 • Majetok:
  • Nehnuteľný majetok, ktorý by bolo možné využiť ako zábezpeku pre hypotekárny úver. Tu prichádzajú v úvahu aj nehnuteľnosti, na ktorých už je záložné právo alebo exekučný titul, či niektoré vecné bremená. Ak máte k dispozícii znalecký posudok, bude to výhodou, ale nie je nevyhnutnou podmienkou.
  • Hnuteľný majetok, ktorý by ste v krajnom prípade mohli speňažiť bez toho, aby to malo zásadný vplyv na bežný chod Vašej domácnosti
 • Záväzky:
  • Prehľad Vašich veriteľov
  • Výška jednotlivých záväzkov
  • Doba splatnosti
  • Úroková sadzba, resp. RPSN (Ročná percentuálna Sadzba nákladov)

S týmito informáciami sa následne bezodkladne obráťte na odborníkov v danej problematike.

© 2008 - 2009 www.VýhodnáHypotéka.sk. Všetky práva vyhradené. | Created by Jaroslav Beran