Pre firmy

Pre firmy – Naše služby

Radi by ste Vašim zamestnancom poskytli benefit, ktorý naozaj ocenia? VýhodnáHypotéka.sk ponúka svoje komplexné služby v oblasti hypotekárneho financovania a finančného plánovania i firmám a korporáciám ako benefit pre ich zamestnancov. Prečítajte si viac o výhodách tohto benefitu pre firmu – zamestnávateľa ako aj jej zamestnancov.

Podstata a prínos benefitu

Našim cieľom je (v spolupráci s vedením Vašej spoločnosti a/alebo oddelením ľudských zdrojov) poskytnúť Vašim zamestnancom možnosť efektívne a s minimálnymi časovými nárokmi riešiť často pomerne náročný proces súvisiaci s hypotekárnym financovaním. Naše služby zahŕňajú nielen veľmi jednoduché, rýchle a výhodné zabezpečenie nového hypotekárneho úveru na financovanie kúpy nehnuteľnosti, ale zároveň riešenie končiacej fixácie existujúcej hypotéky. Mnohé banky v týchto prípadoch ponúkajú na poslednú chvíľu značne nevýhodné podmienky na ďalšie fixačné obdobie. Vieme v takejto situácii Vašim zamestnancom poradiť a prípadne veľmi rýchlo zabezpečiť refinancovanie za najvýhodnejších podmienok dostupných na bankovom trhu. Okrem hypotekárnych úverov sú naši makléri schopní zaistiť aj ďalej uvedené produkty. Zavedenie tohto benefitu nie je spojené so žiadnymi dodatočnými nákladmi pre zamestnávateľa.

Finančné produkty, ktoré ponúkame

 • Vybavenie novej hypotéky
 • Refinancovanie súčasnej hypotéky
 • Nebankové hypotéky
 • Hypotéky pre cudzích štátnych príslušníkov (expats), vrátane štruktúrovaných riešení so zapojením s.r.o.
 • Stavebné sporenie a úvery zo stavebného sporenia
 • Penzijné pripoistenie, životné poistenie
 • Majetkové poistenie nehnuteľnosti
 • Podielové fondy
 • Spotrebiteľské a hotovostné úvery, kreditné karty s nastaveným úverovým rámcom
 • Podnikateľské úvery (small business)
 • Hypotekárne, stavebné a investičné úvery pre bytové družstvá a spoločenstvo vlastníkov

Výhody benefitu pre zamestnancov

 • Jednoduché vybavenie hypotéky alebo jej refinancovanie a ďalšie finančné produkty s profesionálnym maklérom a s garantovanou kvalitou služieb (pozri nižšie sekciu „Prečo spolupracovať s VýhodnáHypotéka.sk“)
 • V prípade súhlasu s týmto konceptom zo strany zamestnávateľa, možnosť dochádzky makléra napr. priamo na pracovisko a tým úspora času zamestnanca (a v konečnom dôsledku aj disponibilného pracovného fondu zamestnávateľa). Alternatívne možnosť individuálnej schôdzky v bydlisku zamestnanca, v našej kancelárii, či kdekoľvek inde.
 • Eliminácie značných časových strát pri:
  • hľadaní najvýhodnejšej hypotéky v jednotlivých bankách
  • jednaní s bankovými ústavmi, úradmi a znalcami
  • príprave príslušných podkladov a zmluvnej dokumentácie
  • realizácii čerpania úveru a zápisov na Katastrálnom úrade

Prečo spolupracovať s VýhodnáHypotéka.sk

 • Kvalitné a profesionálne služby – združenie VýhodnáHypotéka.sk je veľmi náročné pri výbere spolupracujúcich maklérov, pretože kvalita služieb v tejto oblasti je práve tak dobrá, ako skúsený a schopný je maklér. Chceme poskytovať len prvotriedne služby, a preto spolupracujeme výhradne s maklérmi s dlhodobou praxou a overenými výsledkami.
 • Bezplatné odborné poradenstvo a plný administratívny servis
 • Zmluvné vzťahy s takmer všetkými hypotekárnymi bankami pôsobiacimi na trhu
 • Najvýhodnejšie dosiahnuteľné podmienky financovania v bankách vďaka vysokým objemom hypoték realizovaných prostredníctvom našich maklérov
 • Služby v cudzom jazyku (v súčasnej dobe poskytujeme naše služby okrem slovenského jazyka tiež v angličtine, maďarčine a češtine).
 • Komplexný a aktuálny prehľad podmienok ponúkaných hypotekárnymi bankami
 • Rýchly štandardizovaný proces vybavenia akýchkoľvek súvisiacich formalít
 • Minimalizácia dodatočných nákladov, úspora času

Individuálne riešenie s nulovými nákladmi pre zamestnancov aj zamestnávateľov

 • Pripravíme pre Vás individuálnu ponuku tohto zamestnaneckého benefitu tak, aby bol v súlade s Vašou personálnou politikou a zapadal do súčasného balíčka Vašich zamestnaneckých benefitov.
 • Podľa Vašich potrieb upravíme portfólio ponúkaných služieb, spôsob a miesto dohadovania schôdzok maklérov s Vašimi zamestnancami a ďalšie parametre.
 • Nemenné zostáva len to, že naše služby (s výnimkou niektorých nebankových hypoték) sú pre Vašich zamestnancov vždy úplne zdarma vrátane vybavenia súvisiacej administratívy.
 • Rovnako aj pre zamestnávateľa nie je zaradenie tohto benefitu spojené s žiadnymi dodatočnými nákladmi

© 2008 - 2009 www.VýhodnáHypotéka.sk. Všetky práva vyhradené. | Created by Jaroslav Beran