Pre firmy – Výhody spolupráce pre firmy

Ako môžu služby VýhodnáHypotéka.sk obohatiť paletu zamestnaneckých benefitov pre Vašich zamestnancov? Aké sú prínosy tohto benefitu pre zamestnávateľov? Je ponuka benefitu spojená s dodatočnými nákladmi pre firmu? Prečítajte si viac o výhodách tohto benefitu z pohľadu firmy – zamestnávateľa.

Prínos benefitu z pohľadu zamestnávateľa

  • Zvýšenie zamestnaneckého komfortu, spokojnosti a lojality – cieľom našej ponuky je poskytnúť Vašim zamestnancov možnosť efektívne a s minimálnymi časovými nárokmi riešiť často pomerne náročný proces súvisiaci s hypotekárnymi financovaním a ďalšími finančnými produktmi. Pokiaľ s tým zamestnávateľ bude súhlasiť, ponúkame možnosť dohodnutia schôdzky s maklérom napr. priamo na pracovisku zamestnanca.
  • Úspora pracovného fondu zamestnávateľa – namiesto toho, aby Vaši zamestnanci v pracovnej dobe vyhľadávali na internete najlepšie ponuky, či si dokonca vybavovali súkromné stretnutia na vybavenie hypotéky a ďalších produktov, umožní im spolupráca s VýhodnáHypotéka.sk riešiť ich potreby v tejto oblasti efektívne, za najvýhodnejších podmienok a s minimálnymi časovými nárokmi. V konečnom dôsledku tak naša služba prináša výhody nielen zamestnancom, ale aj zamestnávateľovi, ktorý týmto poskytuje svojim pracovníkom žiadaný zamestnanecký benefit a zároveň získava priestor pre využitie takto získaného časového fondu zamestnanca.
  • Žiadna exkluzivita – zaradením ponuky služieb VýhodnáHypotéka.sk medzi zamestnanecké benefity neudeľujte združeniu VýhodnáHypotéka.sk žiadnu exkluzivitu. Vaši zamestnanci sa vždy môžu rozhodnúť, či ponuka od nás je pre nich tou najvýhodnejšou a využijú ju. Zároveň, vďaka našej spolupráci s takmer všetkými bankami a finančnými inštitúciami na našom trhu, nijak neobmedzujete výber zamestnanca z pohľadu poskytovateľa hypotéky, či iného finančného produktu.
  • Možnosť individuálneho prispôsobenia benefitu Vašej spoločnosti – pripravíme pre Vás individuálnu ponuku tohto zamestnaneckého benefitu tak, aby bol v súlade s Vašou personálnou politikou a zapadal do súčasného balíčka Vašich zamestnaneckých benefitov. Podľa Vašich potrieb upravíme portfólio ponúkaných služieb, spôsob a miesto dohadovania schôdzok maklérov s Vašimi zamestnancami a ďalšie parametre.
  • Zaradenie tohto benefitu nie je spojené so žiadnymi dodatočnými nákladmi pre zamestnávateľa. Naši makléri sú odmeňovaní vo forme provízie od financujúcej banky, či finančnej inštitúcie poskytujúcej daný finančný produkt.
  • Možnosť zastrešenia všetkých finančných produktov – namiesto zmluvných vzťahov s viacerými poskytovateľmi je združenie maklérov VýhodnáHypotéka.sk schopné pre Vašich zamestnancov zastrešiť a dodať všetky tu uvedené finančné produkty.

© 2008 - 2009 www.VýhodnáHypotéka.sk. Všetky práva vyhradené. | Created by Jaroslav Beran