Nová banková hypotéka – Typy bankových hypoték

Čo je to hypotekárny úver (hypotéka)? Aké sú typy hypoték?

Čo je to hypotekárny úver (hypotéka)?

Hypotéka je jedným z najpoužívanejších spôsobov financovania investície do bývania. Pri hypotekárnom úvere vždy dochádza k založeniu financovanej nehnuteľnosti (či inej nehnuteľnosti) v prospech financujúcej banky ako zabezpečenie jej pohľadávky z úveru.

Aké typy hypoték existujú?

  • Klasická (účelová) hypotéka – používa sa k financovaniu investície do nehnuteľností, teda na kúpu, stavbu, rekonštrukciu, ale tiež pri vysporiadavaní majetkovoprávnych vzťahov (dedičstvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov pri rozvode, spoluvlastníctvo) a pre refinancovanie iných úverov.
  • Hypotéka pre mladých - je určená klientom vo veku od 18 do 35 rokov s príjmom max. 1,3 násobku priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve (od 1.1. 2009 je táto hranica maximálneho príjmu na úrovni 915,95 EUR (27 594,- Sk). Hypotekárny úver môže byť poskytnutý v maximálnej výške 49 790,88 EUR (1 500 000,00 SKK). V takom prípade má žiadateľ po dobu prvých piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru nárok na priznanie Štátneho príspevku pre mladých, čo znamená zníženie úrokovej sadzby až o 3 % (2 % prispieva štát a 1% banka). Klienti, ktorí spĺňajú nárok na štátny príspevok pre mladých, majú tiež možnosť odkladu splátok a umožnenie mimoriadnej splátky bez poplatku.
  • Americká (neúčelová) hypotéka – nekladie na dlžníka žiadne obmedzenia, na čo môže peniaze z úveru použiť. Založením nehnuteľnosti je teda možné financovať aj hnuteľné veci (napr. nákup automobilu), štúdium a pod.
  • Hypotekárny certifikát - ešte predtým, ako má klient vybranú nehnuteľnosť, dochádza po preskúmaní jeho bonity bankou k vystaveniu hypotekárneho certifikátu, ktorý predstavuje záväzný prísľub banky k poskytnutiu hypotéky v určitej výške. Tým klient získava istotu, že od banky dostane hypotéku za dopredu dohodnutých podmienok a v dohodnutej výške. Následne má čas na hľadanie nehnuteľnosti. Hypotekárny certifikát môže byť zároveň použitý ako doklad pre predávajúceho o dostatočnej bonite kupujúceho.
  • Hypotéka na družstevný byt – záloh nehnuteľnosti v prípade kúpy družstevného bytu nie je možný, pretože kupujúci získava len družstevný podiel, ktorý nie je možné použiť ako záloh. Buď je teda nutné založiť inú nehnuteľnosť v obdobnej hodnote alebo využiť špeciálny produkt niektorých bánk, ktorý umožňuje financovanie alebo refinancovanie kúpnej ceny za prevod družstevného bytu do vlastníctva aj v kombinácii s refinancovaním odstupného za prevod členstva k družstevnému bytu. V medziobdobí banka niekedy vyžaduje inú formu zabezpečenia (podpísanie bianko zmenky, ručenie treťou osobou).
  • Úvery zo stavebného sporenia – pre ich pridelenie je nutné sporiť najčastejšie minimálne 2 roky, mať nasporenú určitú čiastku (obvykle najmenej 25 % z cieľovej sumy) a splniť tzv. hodnotiace číslo, inak je nutné čerpať tzv. preklenovací úver. Môžu byť poskytované aj v menších čiastkach ako klasické hypotéky. Je možné ich splatiť kedykoľvek pred dobou splatnosti bez sankčných poplatkov a menších čiastkach nemusia byť nevyhnutne zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti. Môžu byť použité aj napr. na kúpu družstevného bytu.

© 2008 - 2009 www.VýhodnáHypotéka.sk. Všetky práva vyhradené. | Created by Jaroslav Beran