Nebankové hypotéky dočasne pozastavené

Nebankové hypotéky – Typy nebankových hypoték

Čo je to hypotekárny úver (hypotéka)? Aké sú typy nebankových hypoték?

Hypotéka je jedným z najpoužívanejších spôsobov financovania investície do bývania. Pri hypotekárnom úvere vždy dochádza k založeniu financovanej nehnuteľnosti (či inej nehnuteľnosti) v prospech financujúcej banky ako zabezpečenie jej pohľadávky z úveru. Hypotekárny úver je však tiež možné využiť pre financovanie na iný účel ako je investícia do bývania.

Čo je to nebankový hypotekárny úver?

Nebanková hypotéka je úver, ktorého poskytovateľom nie je bankový subjekt, pričom úverový vzťah nesie základné znaky štandardného hypotekárneho úveru, t.j. dlhodobá splatnosť a založenie financovanej nehnuteľnosti (resp. inej nehnuteľnosti) v prospech financujúceho subjektu ako zabezpečenie jeho pohľadávky z úveru. Nebanková hypotéka sa využíva v prípadoch, kedy žiadateľ z rôznych dôvodov nemôže získať hypotéku bankovú. Napríklad:

  • Pri zázname v registri dlžníkov
  • Pri nedostatočnom preukázateľnom príjme
  • Pri exekučnom konaní

Aké sú typy nebankových hypoték?

Hypotéka na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti - používa sa na financovanie investície do nehnuteľností, teda na kúpu, stavbu, rekonštrukciu, ale tiež pre vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov (dedičstvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov pri rozvode, spoluvlastníctvo) a pre refinancovanie iných úverov.

Americká (neúčelová hypotéka) - nekladie na dlžníka žiadne obmedzenia, na čo môže peniaze z úveru použiť. Založením nehnuteľnosti je teda možné financovať aj hnuteľné veci (napr. nákup automobilu), štúdium a pod.

Hypotéka na konsolidáciu nevýhodných pôžičiek a úverov - rieši situáciu, kedy je klient nútený splácať väčšie množstvo splátok rôznym poskytovateľom (pôžičiek, úverov, kreditných kariet, leasingov, a pod.), pričom tieto splátky nadmerne zaťažujú rozpočet domácnosti alebo dokonca hrozí neschopnosť ich splácania v stanovenej výške a načas. Konsolidácia záväzkov predstavuje výhodný a efektívny spôsob riešenia, kedy sú všetky splátky spojené do jednej nižšej mesačnej platby, ktorá je v súlade s finančnými možnosťami žiadateľa.

Spätný leasing nehnuteľnosti - leasingová spoločnosť od Vás odkúpi nehnuteľnosti a hneď na to Vám ju spätne prenajme. Po ukončení leasingovej zmluvy sa nehnuteľnosť stane opäť Vaším majetkom. Pri spätnom leasingu nehnuteľnosti teda dochádza k dočasnému prevodu nehnuteľnosti do vlastníctva leasingovej spoločnosti, na dobu vopred stanovenú v zmluve o finančnom prenájme s automatickým spätným prevodom do vlastníctva klienta. Klient môže aj naďalej v nehnuteľnosti bývať a mesačnými splátkami si ju „kupuje späť“ do svojho vlastníctva. Po doplatení všetkých splátok dochádza k spätnému prevodu vlastníctva nehnuteľnosti do majetku klienta.

© 2008 - 2009 www.VýhodnáHypotéka.sk. Všetky práva vyhradené. | Created by Jaroslav Beran